Ouderbegeleiding

Kinderen kunnen zich het best ontplooien wanneer ze in een warm en veilig nest opgroeien.

Hoe creëer je zo’n veilig nest?

De basis wordt in elk geval gevormd door de partnerrelatie. Ouders die elkaar graag zien, geven een kind immers een veilig en geborgen gevoel. Maar een kind heeft ook andere noden. Nood aan een welkom-gevoel van de ouders. Nood aan ouders, die aanwezig en beschikbaar zijn. Nood aan veilige grenzen. Nood aan een positief zelfbeeld.

*Het lijkt misschien allemaal evident, maar hoe ga je als ouder die noden correct
  invullen?
*
Hoe geef je grenzen aan?
*Wat moet je doen als die overschreden worden?
*Hoe zorg je dat je als ouder aanwezig en beschikbaar bent, maar ook niet te  
  aanwezig?
*
Dat je betrokken bent, maar ook niet te betrokken?

Met al deze en andere vragen kan je bij mij terecht voor oudercoaching.

 

Als je kind het moeilijk heeft, het niet goed in zijn vel zit, zich problematisch gedraagt of wanneer er spanningen zijn, dan voel je jezelf als ouder misschien onmachtig omdat je niet weet wat er aan de hand is of wat er nodig is om je kind te helpen. Het is dan goed om te weten dat je als ouder ook zelf iets kan doen om je kind te helpen.

 

Wat kan je verwachten:

 • Ondersteuning bij hulpvragen
 • Opvoedkunde
 • Zelfvertrouwen
 • Tips bij gezinsuitbreiding
 • Omgaan met nieuwe situaties
 • Je eigen kind begeleiden en (onder)steunen
 • Leren actief luisteren
 • Omgaan met:
  • Temperamentvolle kinderen
  • Hoogbegaafdheid
  • Hoogsenstieve kinderen
 
Zit je in een situatie waarvan je niet weet dat ik kan helpen. Contacteer me dan.
 
 

Spiegelkind