Psychotherapie

Individuele psychotherapie biedt persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij blijvende moeilijkheden, crisis, veranderingsprocessen, verwerking van verlies en/of ziekte, relationele problemen (vb. met partner, collega’s, omgeving…), depressie, angst, gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid, contactmoeilijkheden,…

Doorheen ons leven leggen we een ganse weg af. Het afleggen van deze weg verloopt niet voor iedereen even vlot. Gebeurtenissen uit het verleden en heden bepalen doorgaans hoe men zich voelt. Wanneer men moeilijkheden ervaart, tracht men deze meestal zelf (al dan niet met behulp van de omgeving) op te lossen. Psychotherapie kan zinvol zijn wanneer men het gevoel heeft dat men er alleen of met behulp van de omgeving niet meer door geraakt.

Psychotherapie wordt gebruikt bij:

 • Eetstoornissen
 • Depressie
 • Seksueel misbruik
 • Angsten
 • Traumaverwerking
 • Laag zelfbeeld
 • Rouwverwerking
 • Groeien als mens en bewustwording
 • Luisterend oor
 • Stoornissen
 • Psychosomatische klachten

Of als je gewoon nood hebt aan een goede babbel.