Relatietherapie

Relaties kunnen soms zo vastlopen dat geen van beiden nog gelooft in verandering, met afstandelijkheid, onenigheid en vervreemding tot gevolg. Er is een ‘ik’, er is een ‘jij’, maar er is weinig ‘wij’. Je ongeduld, frustratie en eenzaamheid nemen toe, ten koste van je levenslust.

In duurzame relaties zijn veilige verbindingen tussen partners cruciaal. Soms is deze veilige verbinding verstoord geraakt. De relatietherapeut gaat samen met het koppel op zoek naar de negatieve dynamieken en verstoorde patronen die deze veilige verbinding lijken te blokkeren. Vanuit dit inzicht gaat het koppel aan de slag. Soms vraagt dit ook persoonlijk werk van één of beide partners.  

Relatietherapie is er nooit op gericht om één van beide partners de schuld of het gelijk te geven.  Een relatietherapeut stelt zich 'meerzijdig partijdig' op, d.w.z. dat hij/zij betrokken is op beide partijen en beiden erkenning en waardering geeft. Er wordt samen gezocht naar hoe men meer met elkaar in dialoog kan treden.

Het veranderingsproces wordt bevorderd door inzicht, gedragsverandering en onderhandelen. Indien beide partners de bereidheid tonen om aan hun relatie te werken en hiervoor de nodige stappen willen ondernemen, dan is er alvast een goede start genomen. Engagement naar de relatie en naar de therapie houdt een bereidheid in om terug op zoek te gaan naar de positieve kwaliteiten van de partner. Bovendien kan dieper ingaan op relatieproblemen een mooie kans zijn tot individuele groei. Als de partners immers nieuwe oplossingen gevonden hebben voor oude conflictpunten en erin geslaagd zijn deze te integreren in hun dagelijks leven, dan kan er een nieuw gezamenlijk verhaal ontstaan over de relatie waarbij het vertrouwen in zichzelf EN in de ander sterker aanwezig is. Beide partners krijgen dan weer toegang tot hun eigen probleemoplossende vaardigheden zodat conflicten beperkt blijven tot de inhoud in plaats van de hele relatie op scherp te zetten.

Als koppel dien je niet te wachten tot het problematisch is en muurvast zit. Relatietherapie kan ook preventief werken.

Samen gaan we op weg om de dialoog terug aan te gaan.