Ho, tot hier en niet verder...!

De methode “Ho, tot hier en niet verder...!” werkt op basis van bewegen en beleven, door doen en ervaren, de primaire basis voor de ontwikkeling van een mens.

Kinderen, ouders en opvoeders ontmoeten en benaderen elkaar vanuit wederzijds respect.

Kinderen kunnen moeilijk de leerervaringen en gedragsveranderingen bestendigen wanneer het thuis- en leefsituatie geen passende basis biedt.

De methode is laagdrempelig en wordt zowel preventief, pedagogisch, als curatief met succes ingezet voor verschillende doelgroepen.

Opvoeders en hulpverleners ontdekken steeds meer dat reguliere, vaak uit ‘praten’ bestaande hulp, niet leidt tot het gewenste resultaat. We leven in een werelddeel waar zoveel welvaart en kennis aanwezig is.

Mogelijk gaat onze aandacht te veel uit naar wel-vaart en te weinig naar wel-zijn. Het lukt ons als maatschappij onvoldoende om te zorgen dat alle kinderen zichzelf kunnen zijn, zich naar eigen aard en mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Kinderen moeten spelen en bewegen om zich harmonisch te ontwikkelen. In tegenstelling tot ‘praten’ en cognitief bezig zijn, spreekt het bewegen direct aan en worden alle belangrijke hersendelen aangesproken. Het kind ontwikkelt gelijktijdig voelen, denken en doen. Zo kan een kind leven en leren vanuit hart, hoofd en hand.

Met behulp van deze methode hopen wij aan kinderen en ouders inzichten en basisvaardigheden aan te reiken om de juiste verhouding te vinden met zichzelf, de mensen om hen heen en het leven op aarde.

De kind-oudertraining "Ho, tot hier en niet verder …!" bestaat uit een training voor KINDEREN én een cursus voor de OUDERS / OPVOEDERS en omvat:


●  (telefonische) intake
●  kennismakingsgesprek
●  informatiebijeenkomst voor ouders/opvoeders en leerkrachten
●  training voor kinderen van 12 lessen (1,5 uur) met een werkboek voor het kind
●  4 ouderbijeenkomsten van 2,5 uur met een werkboek voor de ouders
●  tussenevaluatie
●  eindevaluatiegesprek

 

 

Kinderen

HOE VOEL JIJ JE?

Soms voel je je verdrietig, bang of boos. Soms weet je waarom – soms ook niet.
Bijvoorbeeld:
○   Je weet niet hoe je vrienden kan maken ...
○   Ze pesten jou ... of jij pest anderen ...
○   Ze vinden je druk en wild ...
○   Jij vindt jezelf stom ... onhandig ... waardeloos ...
○   Je wordt (veel te) gauw boos ... of bent agressief ...
○   Je bent vaak bang ... of durft iets niet ...
○   Je ouders zijn gescheiden en jij voelt je klem zitten ...
○   Je vindt het moeilijk om problemen op te lossen ...
En andere dingen die je dwars kunnen zitten ...

Jouw kracht zit in je zelf – je kunt leren om je kracht te gebruiken, zodat je je gelukkig voelt en vol zelfvertrouwen!

WAT HELPT?

Je oefent in een groepje met 4 tot 8 kinderen. Ieder met zijn eigen wensen of doelen. Samen help je elkaar en ben je sterk! We gaan spelen, bewegen, tekenen, gebruiken onze fantasie.

Je leert luisteren naar wat je voelt en hoe je dat aan anderen laat zien en horen. Woorden geven aan wat je voelt en denkt. Zo leer je voor jezelf te zorgen. Voor jezelf opkomen door je grenzen aan te geven: Ho! leren zeggen.

Dan kun je jezelf van binnen STERK voelen en TROTS zijn op jezelf.

In de cursus leer je door te bewegen en spelen met anderen, je eigen Meester zijn!
○   Wat helpt als je bang, boos of verdrietig bent.
○   Hoe je je rustig kan voelen.
○   Hoe je op komt voor jezelf
○   Hoe je vrienden kunt zijn en blijven.
○   Hoe je samenwerkt
○   Hoe je problemen kunt oplossen.

Je gaat je beter voelen, beter over jezelf denken en anders doen – zó dat je trots kunt zijn op jezelf! Het is ook nog eens superleuk! Samen heb je veel plezier!

Veel kinderen die een cursus “Ho, tot hier en niet verder…!” hebben gedaan, voelen zich nu weer sterk en vol vertrouwen.

Ouders

Er is geen school voor ouders! En toch is ouderschap misschien wel de moeilijkste taak in het leven.

De oudercursus sluit aan bij je eigen deskundigheid, creativiteit en kracht.

Daarbij is er aandacht voor de onzekerheid en de problemen die je tegenkomt bij de opvoeding van je kind. In de cursus krijg je aanvullende ideeën, adviezen en handvatten, waarmee je je kind op een positieve manier kunt begeleiden om zelfstandig(er) te worden.

Je kind de goede weg wijzen; leren zelf te lopen…
Als je kind niet lekker in zijn vel zit, wil je als ouder helpen.
Soms heb je al van alles geprobeerd en is het een goed idee om hulp te vragen.
Niet altijd een gemakkelijke stap. Toch kan een korte tijd steun enorm helpen.
Zelfs een leven lang verschil maken, voor je kind, maar ook voor jou.

Hoe eerder je bepaalde moeilijkheden aanpakt, hoe meer kans een kind heeft om een sterk gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen: de basis voor een gelukkig leven!

Iets veranderen kan alleen als je in beweging komt. Gecertificeerde trainers “Ho, tot hier en niet verder…!” zijn mensen met een warm hart en opgeleid om je kind en jou weer op weg te helpen. Zij lopen een stukje met jullie mee. Kiezen wat je nodig hebt en wàt je veranderen wilt, dat doe je zèlf!

PROGRAMMA OUDERCURSUS

In de cursus werken we aan de hand van uitleg, oefeningen en het werkboek voor de ouders.

Thema’s die aan bod komen zijn
○  Hoe kijken wij naar ons kind?
○  Hoe praten wij met en luisteren wij naar onze kinderen?
○  Pesten en gepest worden, hoe ga ik daar als ouder mee om?
○  Het stel-dat-spel – een manier om kinderen voor te bereiden op moeilijke situaties
○  Preventie van (seksueel) misbruik, hoe pak ik dat aan?
○  ‘Positief’ ouderschap, hoe geef ik dat vorm?
○  Oplossen van problemen en conflicten - zó - dat we ons er goed bij voelen.